Salgsbetingelser

 Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

 Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

 1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

 Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

Selger/Firmanavn:      Ernæringsterapeut Siri Antonsen-Aartun, Digg fermentert KÅL

Adresse:                      Myrvollveien 5, 8009 Bodø
E-post:                        post@siria.no
Telefonnr.:                   913 88 360                                    
Org.nr.:                        916 501 196 MVA

 Kjøper er den person som legger inn og betaler for bestillingen.

 

3. Priser

Prisene i nettbutikken er inkludert merverdiavgift.

Leveringsomkostninger kommer i tilegg til produktprisen, - kun dersom varen skal sendes.

 Pris for kurs er som oppgitt i nettbutikken.  Eventuelle tillegg for materiell og lignende vil være spesifisert i kursbeskrivelsen.

 Rabattkoder:

Rabattkoder gjelder for ordnære priser og ikke varer som allerede er på tilbud. Enkelte rabattkoder er kun til personlig bruk. Ved mistanke om misbruk av rabattkode forbeholder vi oss retten til å avvise eventuelle salg og deaktivere rabattkoden. Det er kun tillatt med en rabattkode pr ordre.

 Tilbud eller kampanjer gjelder i den begrensede tidsperioden som er opplyst. Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler et produkt du har bestilt vil vi informere kjøper om dette for å avtale kreditering av varen eller ettersendelse så straks produktet er tilbake på lager.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.  Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv.

Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger omgående.

 

6. Betaling

Vi tilbyr kortbetaling via betalingsløsningen Stripe. Her kan du bruke kredittkort og debetkort ved betaling. Du kan også velge å betale med VIPPS. Kjøpesummen trekkes fra kortet i det kjøpet gjennomføres.

 

7. Leveringsmetoder 

Vi tilbyr levering via PostNord og pakkene vil bli levert til ditt nærmest utleveringssted. Dersom du av ulike årsaker ønsker pakken sendt med annen leverandør, kan du kontakte oss på post@siria.no. Dette kan du lese mer om under fraktbetingelser.

Du kan også velge å hente bestillingen din selv. Det kan du også lese mer om i fraktbetingelser.

 

8. Risikoen for varen 

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er levert i samsvar med punkt 7. Selgeren har ansvaret for varen frem til den er levert.

 

9. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at kjøper innen rimelig tid undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler anbefales det at kjøperen tar kontakt med oss for å dokumentere hva som er feil på varen.

må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

10. Reklamasjon ved mangel, feil og frist for å melde krav

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen.

Dersom vi har sendt deg feil vare er det viktig at du gir oss beskjed innen 5 dager etter varen er mottatt og før varen åpnes, - åpnet vare vil ikke bli erstattet.  Da vil vi betale eventuell returkostnad og sende riktig vare. Vi tar forbehold om utsolgtsituasjoner. Vi vil uansett jobbe sammen med deg for å komme frem til en god løsning.  Det er viktig at du har kvitteringen for ditt kjøp.

Ved reklamasjon får kunden tilbakebetalt samme beløpet for reklamasjonsvaren som da den ble kjøpt eller ny vare dersom vi fremdeles har produktet på lager.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

 Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens siden, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, krev avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.

 

12. Garanti

 Garanti som gis av selgeren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

 

13. Personopplysninger

Personopplysninger kan du lese mer om i vår personvernerklæring.

 

14. Konfliktløsning

 Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med forbrukerrådet for mekling.